Kibernetinio saugumo laboratorija

Vizija: Vilniaus universiteto laboratorija yra nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu pripažinta, vertinama ir efektyvi kibernetinio saugumo mokymosi bei tyrimų platforma. Šios laboratorijos veikloje naudojami VU Informtikos instituto ištekliai.

Misija: užtikrinti aktualių mokslo tyrimų, studijų, kompetencijų bei įgūdžių gerinimo poreikius nacionalinėms ir tarptautinėms organizacijoms kibernetinio saugumo srityje.

Tikslas: Kurti ir plėtotiti technologinę ir virtualią kibernetinių saugumo pažeidimų bei atakos ir gynybos veiksmų tyrimų mokomąją platformą.

Uždaviniai:

 1. Kibernetinio saugumo komandinės gynybos platformos (KSKGP) kūrimas ir plėtotė.
 2. Kibernetinio saugumo komandinio puolimo platformos (KSKPP) kūrimas ir plėtotė.
 3. Kibernetinių incidentų procesų valdymo, komandinio treniravimo expertinės (KSKIV) platformos kūrimas ir metodinė plėtotė.
 4. Skaitmeninių nusikaltimų tyrimų programinės įrangos kūrimas, testavimas bei adaptavimas.
 5. Kibernetinio saugumo studijų programos (KSSP) sukūrimas ir įgyvendinimas.

Priemonės:

Įgyvendindami šiuos uždavinius sieksime telkti etišką ir atsakingą vidinę ir išorinę bendruomenę, skatinančią efektyviai informuoti, dalintis patirtimi ir plėsti žinias bei įgūdžius KS srityje.

 1. KSKGP uždaviniui įgyvendinti:
  1. Dalyvavimas nacionalinėse kibernetinio saugumo pratybose kaip pagrindinis virtualiosios ir technologinės gynimo infrastruktūros kūrėjai ir vystytojai.
  2. Mokslininkų ir išorinių ekspertų naujausių gynybinių modelių ir gynybos sistemų modeliavimas bei jų testavimas.
  3. Eksperimentinių rezultatų vertinimas bei įgūdžių sertifikavimas mokymo platformos veiklose bei mokslinių rezultatų viešinimas tarputatinėse KS srities leidiniuose.
 2. KSKPP uždaviniui įgyvendinti:
  1. Dalyvavimas nacionalinėse kibernetinio saugumo pratybose kaip pagrindiniai virtualiosios ir technologinės puolamosios infrastruktūros kūrėjai ir vystytojai.
  2. Dalyvavimas studijų proceso poreikius užtikrinančiuose puolamojo tipo kibernetinių įgūdžių tobulinime pasitelkiant virtualizuotą ir technologinę aplinką.
  3. Mokslininkų ir išorinių partnerių telkimas naujų puolamojo pobūdžio vektorių analizei bei eksperimentinė jų plėtra.
 3. KSKIV uždaviniui įgyvendinti:
  1. Dalyvavimas nacionalinėse kibernetinio saugumo pratybose procesų valdymo scenarijų bei sintetizuotų situacijų kūrime.
  2. Dalyvavimas studijų procese ir nuolatinis žinių sisteminis vertinimas.
 4. Skaitmeninių nusikaltimų tyrimų programinės įrangos kūrimas, testavimas bei adaptavimas uždaviniui įgyvendinti:
  1. Atvirųjų technologijų naudojimas nusikaltimams elektroninėje ardvėje tirti, kuriant ir plėtojant atvirojo kodo sistemas vidiniams ir išoriniams partneriams.
  2. Mobiliųjų bei įterptinių įrenginių e-triukšmų analizės bei nuotolinės perimetro stebėsenos sistemos įgyvendinimas.
 5. KSSP uždaviniui įgyvendini:
  1. Bendradarbiavimas ir ryšių su išoriniais viešojo sektoriaus, verslo bei tarptautiniais partneriais stiprinimas.
  2. Bendradarbiavimo su mokslo ir tyrimų institucijomis KS srityje plėtra.