Formaliųjų metodų mokslinių tyrimų grupė

Kada atsirado?

• ”Neformaliai” įkurta apie 2020 metus
• Grupės nariai: Haroldas Giedra, Saulius Gražulis, Irus Grinis, Linas Laibinis, Karolis Petrauskas, Viačeslav Pozdniakov, Tomas Ustinavičius
• Steigiamos grupės vadovas – Linas Laibinis
• Formalieji metodai – matematiškai griežti (pagrįsti) programų ir
kompiuterinių sistemų specifikavimo/modeliavimo, kūrimo ir verifikavimo metodai
• Tiltas tarp teorinių pagrindų (Theoretical Computer Science) ir jų praktinių taikymų

Motyvacija

• Modernios programų sistemos tampa vis sudėtingesnės
• Sunku suprasti ir verifikuoti (t.y,patikrinti jų korektiškumą)
• Sistemos yra vis daugiau naudojamos kritinėse srityse, kur
klaidos kaina gali būti labai didelė
• Ar mes galime pasitikėti tokiomis sistemos ir jų programine įranga?

Tematika

• Kompiuterinių ar programų sistemų modeliavimas ir verifikavimas
• Algoritmų korektiškumo įrodymai (formalios semantikos rėmuose)
• Automatizuoto teoremų įrodymo ar modelių patikrinimo įrankių
(TLA+, Isabelle/HOL, Coq, Uppaal, Ada Sparc, …) panaudojimas
• Modalinės, laiko ir aukštesnės eilės logikos ir jų taikymai
• Išskirstytų sistemų, kompiuterinių tinklų ar telekomunikacinių sistemų
algoritmų/protokolų verifikavimas
• Geležinkelio signalizavimo sistemų verifikavimas
• Išskirstytų programų ar kompiuterinių sistemų skaitinis įvertinimas

Formalieji modeliai

• Remiasi sistemos objektų, būsenų ir jų pasikeitimų formaliu (matematiniu)
atvaizdavimu. Kitais žodžiais – apibrėžta formalia semantika
• Leidžia formalizuotų sistemos savybių (reikalavimų) verifikavimą (kas yra ar
tampa sertifikavimo reikalavimu daugelyje kritinių pritaikymo sričių)
• Daug formalaus modeliavimo kalbų: Z, VDM, TLA, B Method, Event-B, Alloy, Promela, Uppaal, ir t.t.
• Matematinė bazė: aibių teorija, predikatų, modalinės ir aukštesnės eilės logikos, tikimybių teorija, automatų teorija, būsenų perėjimo sistemos, ir t.t.

Formalusis verifikavimas

• Remiasi (automatizuotu) teoremų įrodymu ir modelių patikrinimu
• Modelių patikrinimas: automatinis perėjimas per sugeneruotas sistemos būsenas; Greitesni rezultatai, bet galimas būsenų skaičiaus „sprogimas“
• Teoremų įrodymas: matematinis/loginis įrodymas, kad modelio savybės galioja visose sistemos būsenose; Reikalauja daugiau pastangų, duoda stipresnę garantiją
• Automatizuotos aplinkos ar įrankiai palengvinantys verifikavimą: TLA+,
Isabelle, Coq, SparcAda, Atelier-B, Rodin platform, Spin, Uppaal, PRISM, nuSMV, Perfect Developer, AADL, Mobius, t.t.

Pasibaigę tyrimai ir studentų projektai

 • Sesijų koordinavimo algoritmas (TLA+, skaitinis įvertinimas)
 • Telekomukacijos paslaugų priklausomybių analizė (TLA+)
 • Paxos algoritmo modifikacija nepatikimiems tinklams (TLA+)
 • Buridano logikos verifikavimas (teoremų įrodymas)
 • Geležinkelio signalizavimo sistemos verifikavimas (teoremų įrodymas, su partneriais iš Didžiosios Britanijos)
 • Redis Cluster podėlio sistemos formali analizė (TLA+)
 • Programų korektiškumo teorijos (Refinement Calculus) formalizavimas Coq teoremų įrodymo sistemoje (su bak. M. Sauliumi)
 • Daiktų internet sistemos verifikavimas statistinio modelių tikrinimo metodais (su mag. N. Jarmolenka)

Vykstantys tyrimai ir studentų projektai

 • Algoritmų korektiškumo įrodymai kristalografijos srityje (Isabelle/HOL teoremų įrodymas su Isabelle/HOL)
 • Telekomukacijos paslaugų priklausomybių analizė (Isabelle/HOL teoremų įrodymo sistema)
 • Geležinkelio signalizavimo sistemos diagnostika formalaus verifikavimo pagrindu (su partneriais iš DB)
 • Modelių tikrinimas randomizuotam konsensuso algoritmui (TLA+);
 • IOTA išplėsto UTXO modelio verifikavimas (Isabelle/HOL, su mag. E. Dlugausku);
 • Specifikacijų optimizavimas modelių tikrinimui (TLA+, su mag. M. Jasinsku);
 • Specifikacijų susiejimas su Elixir programiniu kodu (TLA+, su mag. D. Bražėnu ir A. Maliuginu).

 

Grupės narių ir jų partnerių straipsniai

 1. K.Petrauskas, A.Merkys, A.Vaitkus, L.Laibinis and S.Gražulis, Proving the Correctness of the Algorithm for Building a Crystallographic Space Group, Journal of Applied Crystallography, pages 515 – 525, IUCr,
  2022.
 2. L.Laibinis, A.Iliasov, A.Romanovsky. Mutation Testing for Rule-Based Verification of Railway Signalling
  Data. IEEE Transactions on Reliability, Volume 70(2), pages 676-691, IEEE, 2021.
 3. A. Iliasov, D. Taylor, L. Laibinis and A. Romanovsky, Practical Verification of Railway Signalling Programs, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2022, doi:10.1109/TDSC.2022.3141555.
 4. J.Dagys, A.Pabijutaite, H.Giedra, Representing Buridan’s Divided Modal Propositions in First-Order Logic, History and Philosophy of Logic, 2022.
 5. A.Iliasov, A.Romanovsky, and L.Laibinis. Quantitative Validation of Formal Domain Models. In 19th IEEE Int. Symposium on High Assurance Systems Engineering, HASE 2019, Hangzhou, China, pages 17–24. IEEE, 2019.

 

Kristalografinio algoritmo verifikavimas

 • K.Petrauskas, A.Merkys, A.Vaitkus, L.Laibinis and S.Gražulis, “Proving the correctness of the algorithm for building a crystallographic space group”, Journal of Applied Crystallography, 2022
 • Kristalografinių duomenų apdorojimo alogoritmo korektiškumo formalus verifikavimas (naudojant teoremų įrodymų sistemą Isabelle/HOL)
 • Plačiai naudojamas kristalografiniuose skaičiavimuose algoritmas generuojantis ar rekonstruojantis erdvinės grupės operatorių sąrašą.

Tolimesni planai

• Daugiau straipsnių 🙂
• Didesnis studentų įtraukimas į grupės veiklą
• Aktyvesnis dalyvavimas konferencijose / projektuose (šiuo metu  esame COST Action CA20111 “European Research Network on Formal Proofs” nariai)

(paskutinį kartą redaguotas 2023 m. sausio 13)