Dokumentų šablomai

Finansai

Prašymas Rudens sem. Pavasario sem. Kur teikti
Įmokų mokėjimas dalimis Iki 10-01 Iki 03-01  VU IS ePrašymai
Įmokų atidėjimas Iki 10-01 Iki 03-01 VU IS ePrašymai
Stipendijos skyrimas (vienkartinė socialinė) Bet kuriuo metu VU IS ePrašymai
Stipendijos skyrimas (vienkartinė tikslinė) Iki 10-25 Iki 03-25 VU IS ePrašymai
Stipendijos skyrimas (vardinė) Pagal vardinės stipendijos nuostatus VU IS ePrašymai
Finansinės pagalbos suteikimas Bet kuriuo metu VU IS ePrašymai
Banko sąskaitos užregistravimas Bet kuriuo metu VU IS ePrašymai

Egzaminai is skolų likvidavimas

Prašymas Rudens semestro dalykams Pavasario semestro dalykams Kur teikti
Dalyko kurso kartojimo Iki 09-25 Iki 02-25  VU IS ePrašymai
Laikyti egzaminą eksternu* Iki 09-25 Iki 02-25 VU IS ePrašymai
Atidėti egzaminų laikymą dėl ligos** Bet kuriuo metu iki egzamino arba iškart pasveikus VU IS ePrašymai
Papildomo egzamino perlaikymo Iki 10-15 Iki 03-15 VU IS ePrašymai
Dalykų (modulių) įskaitymo Iki 08-15 Iki 01-15 VU IS ePrašymai

* – Teikiant eksterno prašymą privaloma suderinti klausimą su dėstytoju ir jo leidimą persiųsti .
** – Su prašymu privaloma pateikti ir gydytojo pažymą.

Prasidėjus naujam semestrui, kartojamo dalyko / eksterno prašymą galite atšaukti ne vėliau kaip per pirmą semestro mėnesį (rudenį – iki spalio 1 d. / pavasarį – iki kovo 1 d.).

Akademinės atostogos ir studijų stabdymas

Prašymas Rudens sem. Pavasario sem. Kur teikti
Suteikti akademines atostogas (dėl asmeninių priežasčių) Bet kuriuo metu VU IS ePrašymai
Suteikti akademines atostogas (dėl ligos)** Bet kuriuo metu VU IS ePrašymai
Stabdyti studijas (paskutinio semestro studentams) Iki baigiamojo darbo atidavimo dienos VU IS ePrašymai
Stabdyti studijas (visais kitais atvejais) Iki 01-02 Iki 05-31 VU IS ePrašymai
Studijų tęsimas po stabdymo / akademinių atostogų* Iki 08-28 Iki 02-01 VU IS ePrašymai

* – Norint, kad pakeitimai įsigaliotų nuo stulpelyje nurodyto semestro.
** – Su prašymu privaloma pateikti ir gydytojo pažymą.

Studijų nutraukimas ir atnaujinimas

Prašymas Rudens sem. Pavasario sem. Kur teikti
Nutraukti studijas Bet kuriuo metu VU IS ePrašymai – Laisvos formos prašymas
Studijų atnaujinimas po pašalinimo* Iki 08-31 Iki 02-03

El. paštu 

* – Norint, kad pakeitimai įsigaliotų nuo stulpelyje nurodyto semestro.

Studijų keitimas(Programos, studijų plano,grupės,formos,finansavimo)

Prašymas Rudens sem. Pavasario sem. Kur teikti
Studijų keitimo (grupė, finansavimas)* Iki 08-31 Iki 02-03 VU IS ePrašymai
Studijų programos keitimas* Iki 08-15 Iki 01-18 El. paštu  arba laisvos formos prašymas VU IS ePrašymai
Individualus studijų planas* Iki 09-15 Iki 02-18 VU IS ePrašymai
Ištęstinė studijų forma* Iki 09-15 Iki 02-18 VU IS ePrašymai

* – Norint, kad pakeitimai įsigaliotų nuo stulpelyje nurodyto semestro.

Pažymos

Studijų skyrius gali išduoti pažymas lietuvių ir anglų kalbomis apie:

  • Studijas / studento statusą;
  • Studijų rezultatus;
  • Apie gautas išmokas;
  • Užsienio kalbos lygį;
  • Kita – pagal studento užklausą (pvz. egzaminų datos, baigiamųjų darbų gynimo data ir pan.). Reikiama informacija turi būti pateikta komentaruose teikiant prašymą.

Prašome užpildyti prašymą per VU IS ePrašymai ir kitą dieną pažymą galėsite atsiimti Studijų skyriuje 106 kab. (Naugarduko g. 24, Vilnius). Norint pažymą gauti elektroniniu formatu, tai turėtumėte pažymėti komentaruose.

Pašalintiems studentams Studijų skyrius gali išduoti akademinę pažymą (su studijų rezultatais). Prašome kreiptis el. p. .

Kitos pažymos, susijusios su studijomis pašalintiems ir baigusiems VU studentams išduodamos VU Informacinių technologijų paslaugų valdymo skyriuje (Saulėtekio al. 9, Vilnius). Šios pažymos išduodamos vadovaujantis Senato komisijoje patvirtinta tvarka.